Behörighet B

Körkortsbehörigheten B ger rätt att köra personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg.

För att få ett B-körkort finns det sex krav du behöver uppfylla:

  1. Du har ett giltigt körkortstillstånd. Ansök här!
  2. Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
  3. Du har fyllt 18 år.
  4. Du har gått riskutbildning och båda delarna är giltiga.
  5. Du har gjort ett godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov).
  6. Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.