Handledare & Övningskörning

Introduktionsutbildning för övningskörning med personbil

Om du ska övningsköra privat behöver du en godkänd handledare. Den som vill vara handledare, vid privat övningskörning för behörighet B, ska ha gått en introduktionsutbildning innan han eller hon kan bli godkänd.

Som elev måste du också ha gått utbildningen för att din handledare ska få sin ansökan prövad av Transportstyrelsen.

Du måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen (man får övningsköra med personbil från det att man är 16 år).

Utbildningen

En introduktionsutbildning är minst tre timmar. Under utbildningen ges bland annat information om handledarens ansvar vid övningskörningen, vilka krav och bedömningskriterier som gäller vid förarprov (kunskapsprov och körprov). Du får också information om körsättets betydelse för minskad förbrukning av drivmedel, lägre bränslekostnader och minskade utsläpp av koldioxid samt hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten. Man diskuterar också på vilka sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika.

Efter genomförd introduktionsutbildning

Utbildaren rapporterar direkt till Transportstyrelsen att du har gått utbildningen.

En introduktionsutbildning är giltig i fem år från den dag utbildningen genomfördes.

Övningskörning

Du måste öva och uppleva många olika situationer för att klara av spelreglerna i trafiken. Det gör du genom att övningsköra.

Krav för att få övningsköra

För att få övningsköra behörighet B ska du

 • ha fyllt 16 år om du bara ska övningsköra med personbil
 • ha fyllt 17 år 6 månader om du ska övningsköra med lätt lastbil
 • ha fyllt 17 år 6 månader om du ska övningsköra med tillkopplat lätt släpfordon
 • ha ett giltigt körkortstillstånd som omfattar den behörighet du ska övningsköra för
 • ha en godkänd handledare och ha gått introduktionsutbildning om du ska övningsköra privat

För att få övningsköra privat måste du ha gått en introduktionsutbildning någon gång under de senaste fem åren och ha en godkänd handledare som har uppsikt över din körning. Det är handledaren som är ansvarig och ses som förare vid övningskörningen.

Handledaren ska ta med sig handledarbeviset när du övningskör. Den grönvita skylten ”ÖVNINGSKÖR” ska placeras så att den är väl synlig bakifrån.

Jag ska vara handledare

Den som övningskör privat måste ha en godkänd handledare. Det är du som handledare som räknas som förare vid övningskörningen. Du ansvarar också för att eleven uppfyller kraven för övningskörningen.

Ansökan om att bli handledare

Du måste göra en ansökan för varje elev, om du ska övningsköra med flera elever. Du kan som mest ha 15 elever samtidigt.

Ansök om handledarskap här!

När vi beviljat din ansökan

När Transportstyrelsen beviljat din ansökan skickas ett ”Bevis om godkännande som handledare vid övningskörning” till dig. Beviset ska vara med vid övningskörning.

Handledarbevis

För att din ansökan ska bli godkänd måste

 • du ha fyllt 24 år
 • din elev ha ett giltigt körkortstillstånd
 • du och din elev ha gått en introduktionsutbildning, under de senaste fem åren, om övningskörningen gäller behörighet B
 • du ha ett giltigt körkort utfärdat i Sverige eller en annan EES-stat, för det fordon som ni ska övningsköra med, och ha haft det under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren. Om du har ett körkort från en annan EES-stat måste du, tillsammans med ansökan, skicka med en kopia på det utländska körkortet.

Du ska alltid ha med handledarbeviset när ni övningskör. Den grönvita skylten ÖVNINGSKÖR ska placeras så att den är väl synlig bakifrån.

Eleven måste ha ett giltigt körkortstillstånd

Innan din ansökan om att bli godkänd som handledare kan prövas måste eleven ha ett giltigt körkortstillstånd. Du och din elev får inte övningsköra förrän eleven har ett godkänt körkortstillstånd och du som handledare är godkänd av Transportstyrelsen.

En elev som ska övningsköra för att häva villkoret automatväxlat fordon behöver inte ha ett giltigt körkortstillstånd, så länge villkoret inte är kopplat till medicinska skäl.

Giltig introduktionsutbildning krävs vid behörighet B

Innan din ansökan om att bli godkänd som handledare för behörighet B kan prövas, måste både du och din elev ha gått en introduktionsutbildning under de senaste fem åren.
En introduktionsutbildning är giltig i fem år.

Om du vill ansöka om att bli handledare vid privat övningskörning för utökad B-behörighet (villkor 96) och din elev redan har B-körkort, behöver varken du som handledare eller din elev gå introduktionsutbildning.

Hur länge gäller handledarbeviset?

Ett godkännande som handledare gäller i fem år förutsatt att körkortet inte återkallas. Du behöver inte ansöka om nytt godkännande som handledare om elevens körkortstillstånd måste förnyas under tiden ditt godkännande är giltigt.

Om du godkänts som handledare för en elev före den första februari 2012 gäller det godkännandet för just den eleven utan tidsbegränsning, förutsatt att ditt körkort inte återkallas.

När kan du inte bli handledare?

Du kan inte bli handledare

 • om ditt körkort har varit återkallat någon gång under de senaste tre åren på grund av grova brott, opålitlighet i nykterhetssynpunkt eller rattfylleri,
 • om ditt körkort varit återkallat mer än tre månader under de senaste tre åren på grund av att du brutit mot en viktig trafikregel, exempelvis att du har kört för fort eller kört mot rött ljus eller
 • om du under de senaste tre åren har haft körkort förenat med villkor om alkolås.