Moped

Nästa kursstart

Fredag den 11/8 klockan 11.30

Ring och anmäl i tid.

Det finns flera olika typer av mopeder idag i Sverige. Det ställs olika krav på en mopedförare beroende på vilken typ av moped man kör men också beroende på hur gammal man är. Här kan du läsa om vad som krävs om du vill köra moped och vad du behöver tänka på.

Mopeder delas in i två klasser: moped klass I som kräver ett körkort och moped klass II som kräver ett förarbevis. Dessutom finns äldre så kallade 30-mopeder som följer samma körkortsregler som moped klass II.

Körkort AM (moped klass I)

Vill du köra moped klass I (kallas ibland EU-moped) behöver du ett körkort som har minst behörighet AM, för att få det behöver du även ett giltigt körkortstillstånd. Har du redan tagit körkort med någon annan behörighet får du automatiskt AM på köpet och har då rätt att köra mopeden. Du får också köra om du har traktorkort som är utfärdat före den 1 oktober 2009.

Moped klass I är en moped som är konstruerad för en hastighet av högst 45 km/timmen. En sådan moped är ett registreringspliktigt fordon och ska ha registreringsskylt.

Åldersgränsen för AM är 15 år.

På ett AM kort får du köra även köra epatraktor.

Förarbevis (moped klass II)

Vill du köra moped klass II behöver du ha ett förarbevis för moped klass II. Har du redan körkort oavsett behörighet eller traktorkort kan du köra moped klass II på det kortet.

Moped klass II är en moped som är konstruerad för en hastighet av högst 25 km/timmen med en motor vars effekt inte överstiger 1 kilowatt. Moped klass II är inte registreringspliktig och ska därmed inte ha en registreringsskylt.

Åldersgränsen för moped klass II är 15 år.

Fram till den 1 oktober 2009 krävdes inget förarbevis för att köra moped klass II utan det räckte med att ha fyllt 15 år. De personer som fyllt 15 år innan den 1 oktober 2009 kan även fortsättningsvis köra moped klass II utan förarbevis.

30-mopeder

Fram till den 17 juni 2003 gällde andra krav på vilka mopeder som fick tas i bruk i Sverige. Mopeder som godkänts för trafik innan detta datum kallas i allmänhet 30-mopeder eftersom de är konstruerade för en hastighet av högst 30 km/timmen. Dessa mopeder räknas idag som moped klass II.